Polska

Melancholic people on the beach

Nasza odpowiedzialność

Nasza troska o zdrowie pacjentów pozostaje niezmienna. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która na nas ciąży, a jednocześnie postrzegamy ją jako szansę na poprawę jakości życia ludzi i wywarcie trwałego wpływu na społeczeństwo.

Poprawiamy jakość życia

Zwiększamy dostęp do leczenia dla osób, które najbardziej go potrzebują

Nasze zaangażowanie

Jesteśmy nieustannie zaangażowani w działania na rzecz pacjentów i ich zdrowia

Dowiedz się więcej

Raport społecznej odpowiedzialności firmy Teva

Chcemy każdego dnia docierać do milionów ludzi z naszymi lekami i programami, działając w odpowiedzialny i zrównoważony sposób

Dowiedz się więcej

Organizacje pacjentów

Wierzymy w znaczenie relacji, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów

Dowiedz się więcej

Kodeks przejrzystości

Kodeks Przejrzystości to dokument opracowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPiA). Sygnatariusze kodeksu zobowiązują się do publikacji informacji finansowych, wynikających ze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Inicjatywa ma na celu zwiększenie transparentności rynku ochrony zdrowia i współpracy jego uczestników na rzecz pacjentów.

Dowiedz się więcej