Nasze wartości

Z pasją i zaangażowaniem dążymy do poprawy zdrowia ludzi. Nasza kultura korporacyjna określa nie tylko co mamy robić, ale również jak to robić.

Naszą misją jest stać się globalnym liderem w obszarze generycznym i biologicznym, wpływając na poprawę życia pacjentów. Nasze wartości definiują kulturę Teva.

Wyznaczamy Kierunek 

Naszą ambicją jest być liderem rynkowym dążącym do doskonałości w zmieniającym się otoczeniu. Motywuje nas bycie pierwszym, dostrzeganie pojawiających się możliwości. Wierzymy, że przywództwo możliwe jest dzięki współpracy.

Wspólnie Realizujemy Cele 

Wszyscy pracujemy dla jednej firmy – Teva. Poprzez efektywną i bliską współpracę, wzajemnie rozumiejąc swoje cele, jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać nasz potencjał i osiągnąć sukces.

 

Koncentrujemy się na zadaniach i wywiązujemy się z zobowiązań 

Cokolwiek robimy, poświęcamy temu naszą pełną uwagę. Jasno wyznaczamy cele i koncentrujemy nasze wysiłki i energię na ich realizacji. Dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się z naszym zobowiązań i planów.

Dążymy do innowacji kreujących wartość 

Szukamy innowacyjnych rozwiązań tam, gdzie przyniosą one wartość dla pacjentów, naszych partnerów w systemach ochrony zdrowia i dla naszych akcjonariuszy. Stale szukamy unikalnych i lepszych rozwiązań, aby odpowiadać na pojawiające się potrzeby.

Zależy nam 

Zależy nam na dobrym samopoczuciu pacjentów, opiekunów, a także społeczności, na które wywieramy wpływ. Zależy nam na naszych współpracownikach, na dbaniu o przyjazne, pełne szacunku miejsce pracy, w którym każdy dobrze się czuje.

Dajemy naszym Rodzinom Powody do Dumy 

Teva wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia ludzi każdego dnia. Udaje nam się to osiągać dzięki działaniu w sposób zgodny z naszymi wartościami, zachowując najwyższe standardy jakości, etyki i zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi.