Nasz proces rekrutacji

W procesie rekrutacji ważne są dla nas nie tylko Twoje doświadczenia zawodowe i zdobyta wiedza, ale również chęć ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, predyspozycje oraz potencjał rozwojowy.

W trakcie rekrutacji Pracowników do Teva zapewniamy: obiektywizm, rzetelność i poufność. Procedura rekrutacyjno-selekcyj jest zróżnicowana w zależności od stanowiska, przykładowa przebiega następująco:

 • Wstępna analiza nadesłanych aplikacji
 • Pierwsze rozmowy telefoniczne i zbieranie informacji o Kandydacie
 • Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna (z przedstawicielem Działu HR i/lub z bezpośrednim przełożonym)
 • W zależności od potrzeb: badanie predyspozycji osobowościowych i potencjału rozwojowego / testy wiedzy 
 • Druga rozmowa kwalifikacyjna (z przedstawicielem docelowego działu lub/i kierownikami liniowymi z docelowego działu /lub kierownikiem działu)
 • Ostateczna decyzja i złożenie propozycji Kandydatowi
 • Przekazanie informacji zwrotnych wszystkim uczestnikom procesu, którzy zostali zaproszeni na spotkanie

Jeśli zostaniesz wybrany jako kandydat na dane stanowisko po złożeniu aplikacji w związku z ofertą pracy, otrzymasz wiadomość mailową z potwierdzeniem weryfikacji Twojego wniosku. Następnie, jeśli Twoja kandydatura zostanie zakwalifikowana do następnego etapu procesu, jeden z naszych specjalistów ds. rekrutacji skontaktuje się z Tobą osobiście. Staramy się przeglądać każde nadesłane CV i kontaktować indywidualnie z każdym aplikującym uczestnikiem procesu rekrutacji, ale czasami ze względu na dużą liczbę ofert i ograniczenia czasowe nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Będą oni informować Cię o dalszych etapach i o tym czego możesz się spodziewać. Na każdym etapie rekrutacji staramy się przekazywać na bieżąco wszystkie kluczowe informacje.

Nasze aktualne oferty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie: oferty pracy w Teva

Najczęściej zadawane pytania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Wiemy, że każdy ma wiele pytań przy poszukiwaniu nowego miejsca praca, więc przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Jako nowy pracownik Teva, jakie szkolenia otrzymam?

Każdy nowy pracownik przechodzi szkolenia wprowadzające, w których poznaje specyfikę działania firmy Teva, kluczowe procesy, procedury i systemy, zapoznaje się z regulacjami prawnymi i zasadami Compliance. Następnie pracownicy przechodzą szkolenia wprowadzające specyficzne dla swojego stanowiska pracy.

 • Jakich pracowników poszukuje Teva?

W procesie rekrutacji ważne są dla nas nie tylko Twoje doświadczenia zawodowe i zdobyta wiedza, ale również pro aktywność, chęć ciągłego podnoszenia umiejętności, predyspozycje oraz potencjał rozwojowy.

 • Czy do Teva rekrutowane są tylko osoby z doświadczeniem zawodowym ?

W niektórych przypadkach poszukujemy osób, które już zdobyły doświadczenie zawodowe. Równocześnie prowadzonych jest szereg rekrutacji, przy których nie ma takich wymagań. Wówczas istotnym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniamy motywację kandydata i jego chęć pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych kompetencji.

 • Czy w Teva zatrudniane są jedynie osoby z wykształceniem farmaceutycznym i medycznym?

Jest określona grupa stanowisk, na których wymagane jest wykształcenie farmaceutyczne, natomiast nie jest to jedyny kierunek studiów, po którym można znaleźć w naszej firmie zatrudnienie. W obszarach związanych z produkcją, kontrolą jakości, zapewnieniem jakości zatrudniamy również absolwentów takich kierunków jak np. chemia, biologia, biotechnologia. Natomiast w działach wspierających, takich jak logistyka, personalny, zaopatrzenie zatrudnione są osoby o różnorodnym wykształceniu.

 • Czy można składać aplikację do Teva nawet wtedy, kiedy nie jest prowadzony proces rekrutacji na stanowisko, które mnie interesuje ?

W związku z wymogami RODO, każda aplikacja przesłana do Teva wymaga udzielenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych. Dlatego też zależy nam, aby aplikacje trafiały do odpowiednich osób zajmujących się rekrutacją. Zachęcamy do stworzenia profilu i dołączenia do naszej puli naszych potencjalnych kandydatów na stronie: oferty pracy w Teva

 • Czy Teva odpowiada na wszystkie aplikacje, które napływają?

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na te oferty, które spełniają nasze oczekiwania. Rozumiemy, że dla kandydatów odpowiadających na ogłoszenia istotne jest uzyskanie informacji zwrotnej, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu kandydatowi wysyłającemu swoją aplikację. Przekazujemy natomiast informacje zwrotną tym osobom, które zostały zaproszone do poszczególnych etapów rekrutacji – rozmowy telefonicznej lub osobistej.

 • Jestem zainteresowany odbyciem praktyk wakacyjnych w Teva. W jakich działach jest to możliwe?

Praktyki możesz odbyć w większości działów. To, do jakiego działu przyjmujemy praktykantów zależy od kierunku twoich studiów i zainteresowania konkretnymi zagadnieniami, a z naszej strony od możliwości zaoferowania studentowi ciekawej pracy. Informacje o pojawiających się Praktykach i Stażach publikujemy w momencie uruchomienia programów stażowych, głównie w okresie wakacyjnym.