Działania niepożądane

Bezpieczeństwo pacjentów to nasz priorytet

Bezpieczeństwo wszystkich produktów jest monitorowane i oceniane na każdym etapie cyklu życia każdego leku

Nasi specjaliści z Działu Nadzoru and Bezpieczeństwem Farmakoterapii są odpowiedzialni za monitorowanie, identyfikowanie, analizę i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem produktów leczniczych lub wyrobów medycznych firmy Teva.

Nasz zespół ds. bezpieczeństwa farmakoterapii:

 • Bierze aktywny udział w badaniach prowadzonych w fazie rozwoju leku i w monitorowaniu bezpieczeństwa stosowania leku w warunkach klinicznych poprzez zbieranie zgłoszeń niepożądanych działań.
 • Utrzymuje kompleksową bazę danych dotyczących zgłaszanych efektów ubocznych, która zapewnia efektywne gromadzenie i analizowanie informacji i zapobieganie niepożądanym działaniom.
 • Aktywnie analizuje i raportuje organom regulacyjnym działania niepożądane zgłaszane przez pacjentów, ich opiekunów lub pracowników służby zdrowia.
 • Wykorzystuje zaawansowane techniki analityki danych i oceny klinicznej, aby określić skalę ryzyka w przypadku nowego leku wprowadzonego na rynek.
 • Podlega nieustannemu monitorowaniu ze strony organów regulacyjnych.
 • Współpracuje z zewnętrznymi organami ekspertów, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Jak zbieramy dane dotyczące bezpieczeństwa

Po wprowadzeniu leku do obrotu na danym rynku, pacjenci, lekarze, inni pracownicy służby zdrowia i opiekunowie pacjentów mogą zgłaszać wszelkie niepożądane działania i obawy dotyczące bezpieczeństwa leku. Wszyscy nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, aby zapewnić efektywne gromadzenie danych dotyczących bezpieczeństwa w organizacji.

Ponadto, podejmujemy aktywne działania mające na celu analizowanie gromadzonych danych dotyczących bezpieczeństwa:

 • Identyfikacja sygnałów Okresowy przegląd, w ramach którego profil bezpieczeństwa każdego produktu jest analizowany i oceniany pod kątem wykrycia ewentualnych nowych problemów związanych z bezpieczeństwem stosowania.
 • Okresowy raport o bezpieczeństwie (PSUR) – Szczegółowy raport przesyłany do organów regulacyjnych, który zawiera dane o bezpieczeństwie i analizę profilu ryzyka i korzyści.
 • Plan zarządzania ryzykiem – W oparciu o profil bezpieczeństwa danego produktu, Teva rekomenduje dodatkowe działania mające na celu monitorowanie, zminimalizowanie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych i potencjalnych czynników ryzyka i niepożądanych działań.

Twoje bezpieczeństwo podczas stosowania leków

Leki mogą pomóc Ci wyzdrowieć, uniknąć choroby lub ograniczyć objawy związane z chorobą. Dowiadując się więcej na temat bezpiecznego stosowania leków, korzyści jakie zapewniają oraz potencjalnych działań niepożądanych, stajesz się aktywnym uczestnikiem dyskusji z opiekującym się Tobą zespołem medycznym.

Jest wiele sposobów, aby zostać dobrze poinformowanym pacjentem:

 • Zapytaj swojego lekarza czego się spodziewać po danym leku: jakie efekty uboczne mogą wystąpić, czy konieczne są jakieś badania kontrolne lub monitorowanie i kiedy należy spodziewać się poprawy.
 • Przeczytaj etykietę i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi poważnych i lekkich działań niepożądanych. Zwróć uwagę na zalecenia dotyczące łącznego stosowania leków i unikania określonych aktywności w trakcie leczenia.
 • Znaj swój lek – Pamiętaj nazwy i dawki wszystkich leków jakie przyjmujesz i dolegliwości, na które zostały przepisane.
 • Pamiętaj swoją historię leczenia – poinformuj lekarza o występujących wcześniej uczuleniach, nadwrażliwości lub działaniach niepożądanych.
 • Przestrzegaj zaleceń dotyczących godzin i dawek przyjmowania przepisanych leków – Jeśli nie masz wątpliwości lub zastrzeżenia, skonsultuj się z lekarzem.
 • Obserwuj działanie leku na Twój organizm i psychikę. Zapisuj wszystkie zmiany i skonsultuj się z lekarzem.

Zgłoś zdarzenie niepożądane

Jak zgłosić zdarzenie niepożądane?

Telefonicznie: +22 345 94 21

Faxem: +22 345 93 01

Listownie: Teva Polska, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Pocztą elektroniczną (e-mail): Safety.Poland@teva.pl

Pobierz, wypełnij i odeślij, mailem, bądź listownie

formularz zdarzeń niepożądanych

Czytaj więcej
Polityka Ochrony Prywatności

zgłoszenia działań niepożądanych

Materiały Edukacyjne