Praca w Teva

Wspólnie pracujemy nad tym, aby dobre samopoczucie stało się stylem życia wszystkich na co dzień. Naszym celem jest pomóc Wam zrealizować w pełni Wasz potencjał, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym, i zaoferować wiele dodatkowych korzyści.

Nasi pracownicy są dla nas najcenniejsi

W Teva pracujemy wspólnie nad tym, aby dobre samopoczucie towarzyszyło nam na co dzień. Naszym celem jest pomagać naszym Pracownikom i ich rodzinom spełniać się – zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Różnorodność i integracja: Wszyscy szanujemy się nawzajem

Wspieranie różnorodności wśród naszych pracowników i promowanie kultury integracji jest zarówno wymogiem biznesowym jak i szansą na nawiązanie bliższej relacji z naszymi pacjentami, partnerami i społecznościami lokalnymi. Pracownicy Teva wnoszą do firmy wiele bardzo różnych doświadczeń, umiejętności i punktów widzenia, dzięki którym uzyskujemy dostęp do nowych obszarów i szans biznesowych, a jednocześnie tworzymy kulturę integrującą wszystkich ludzi. Staramy się zapewnić środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy będą czuli się zmotywowani wiedząc jak cenny wkład wnoszą w poprawę stanu zdrowia i samopoczucia ludzi.

Ucz się od najlepszych: Rozwój zawodowy

W Teva uważamy, że bycie liderem wymaga uczenia się przez całe życie.

Jako wiodąca organizacja, dążymy do nieustannego rozwoju naszych pracowników, oferując im szeroki wybór unikalnych narzędzi i materiałów wspierających edukację i rozwój, aby umożliwić pracownikom doskonalenie zawodowe, rozwój kompetencji przywódczych i zarządzanie własną karierą. Należą do nich szkolenia tradycyjne i e-learningowe, a także inne możliwości dostępne dla pracowników ze wszystkich szczebli i wszystkich obszarów naszej organizacji biznesowej.

Menadżerowie są nieustannie zachęcani do poszerzania swoich horyzontów, do indywidualnego rozwoju i uczenia się nowych sposobów pracy, które umożliwią nam wkraczanie w nowe obszary, zajmowanie ich i dokonywanie niezwykłych rzeczy. Mimo iż rozwój zawodowy leży w gestii odpowiedzialnych osób w poszczególnych krajach, Teva zachęca pracowników do podwyższania swoich formalnych kwalifikacji zawodowych. Jeśli tylko jest to możliwe, zapewniamy pracownikom wsparcie finansowe. 

Odpowiedzialność społeczna: Zaangażuj się

Nasze dążenie do poprawy stanu zdrowia ludzi urzeczywistniamy poprzez liczne działania, które ułatwiają dostęp do opieki zdrowotnej i wnoszą wkład w poprawę jakości życia społeczności wśród których żyjemy i pracujemy. Wolontariat pracowniczy to integralny aspekt naszej strategii odpowiedzialności społecznej, w ramach której nawiązujemy partnerską współpracę z organizacjami non profit realizującymi różnorodne programy prozdrowotne skierowane do pacjentów.