Kodeks przejrzystości

Kodeks Przejrzystości to dokument opracowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPiA). Sygnatariusze kodeksu zobowiązują się do publikacji informacji finansowych, wynikających ze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Inicjatywa ma na celu zwiększenie transparentności rynku ochrony zdrowia i współpracy jego uczestników na rzecz pacjentów.​

​​​​​​​​​​​​Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych – lekarze, diagności, pielęgniarki – jako osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, m.in. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są by ujawnić wszystkie świadczenia finansowe przekazane na rzecz środowiska ochrony zdrowia, takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.


Kodeks Przejrzystości Teva – komentarz do danych za rok 2019

Czytaj więcej

Nota metodologiczna

Czytaj więcej

Świadczenia przekazanie przedstawicielom zawodów medycznych – dane indywidualne

Czytaj więcej

Świadczenia przekazanie przedstawicielom zawodów medycznych – zestawienie zbiorcze

Czytaj więcej

Świadczenia przekazane organizacjom ochrony zdrowia oraz wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Czytaj więcej