Voriconazole Teva przewodnik dla pacjenta

Obszar terapeutyczny

Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)


Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 19 kwietnia 2021