Ceclor, granulat, 375 mg / 5 ml

Obszar terapeutyczny

Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)


Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 26 lipca 2021