Sumamed, 100 mg/5 ml

Obszar terapeutyczny

Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)


Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 23 kwietnia 2021