Flegamina Classic o smaku miętowym bez cukru, 4 mg/5 ml

Obszar terapeutyczny

Układ oddechowy


Szczegóły pakietu

Obszar terapeutyczny

Układ oddechowy

Materiały dotyczące produktu


Inne produkty

DuoResp Spiromax 320 mikrogramów/9 mikrograma

Czytaj więcej

Ostatnio zaktualizowany: 16 stycznia 2023