Flegamina Classic o smaku malinowym, 4 mg/5 ml

Obszar terapeutyczny

Układ oddechowy


Szczegóły pakietu

Obszar terapeutyczny

Układ oddechowy

Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 13 stycznia 2022