Ceclor MR 375 mg

Obszar terapeutyczny

Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)


Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 23 kwietnia 2021