Bactrazol, 500 mg

Therapeutic area

Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)


Product Materials


Ostatnio zaktualizowany: 26 lutego 2021