Actelsar HCT 80 mg + 12,5 mg

Obszar terapeutyczny

Układ sercowo-naczyniowy


Materiały dotyczące produktu


Ostatnio zaktualizowany: 26 lipca 2021