Torvalipin 10 mg

Obszar terapeutyczny

Układ sercowo-naczyniowy


Szczegóły pakietu

Obszar terapeutyczny

Układ sercowo-naczyniowy

Materiały dotyczące produktu


Inne produkty

Ostatnio zaktualizowany: 27 listopada 2023