Digavar, 100 mg, tabletki powlekane

Obszar terapeutyczny

Układ mięśniowo-szkieletowy


Szczegóły pakietu

Obszar terapeutyczny

Układ mięśniowo-szkieletowy

Materiały dotyczące produktu


Inne produkty

Ostatnio zaktualizowany: 24 maja 2023