1. ODCIENIE ZDROWIA
 2. Życie z migreną: niewidoczna niepełnosprawność

Życie z migreną: niewidoczna niepełnosprawność

Migrena w większości występuje u kobiet01. Dorosłe kobiety chorują na migrenę 2-3 razy częściej od dorosłych mężczyzn2,3; rozpowszechnienie migreny w populacji  kobiet szacuje się na około 18%03. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przywołując wyniki Badania Globalnego Obciążenia Chorobami z 2013 roku, wymienia migrenę jako jedną z wiodących przyczyn lat życia utraconych z powodu niepełnosprawności na świecie04, ponieważ choroba w sposób istotny i na wielu płaszczyznach wpływa na niemal całe życie chorego05.

Niewidoczna niepełnosprawność 

Bólu migrenowego nie widać na zewnątrz, dlatego choroba jest często bagatelizowana a chorzy spotykają się z niedowierzaniem i niezrozumieniem społecznym.
Migrena to przewlekła choroba neurologiczna charakteryzująca się nawracającymi napadami silnego bólu głowy, który - jeżeli jest pojedynczy – u osób dorosłych może trwać do 72 godzin. Z reguły ból ma charakter pulsujący i pojawia się jednostronnie. Często towarzyszą mu nudności i wymioty oraz wrażliwość na światło, hałas i zapach. Dodatkowo ból istotnie pogarsza się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej05.

Migrena jest jednym ze schorzeń mających duży wpływ na życie pacjenta i w znacznym stopniu obniża jego zdolność do normalnego, codziennego funkcjonowania05. Wg Badania Globalnego Obciążenia Chorobami (Global Burden Disease Study, 2013) migrena została uznana za szóstą co do istotności przyczynę lat utraconych z powodu niepełnosprawności na świecie04.

Migrena to głównie choroba kobiet

Migrena jest trzecią najczęściej występującą chorobą na świecie02. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią
ok. 11% populacji03. Choroba dotyczy 2-3 razy częściej dorosłych kobiet niż dorosłych mężczyzn2,3 . Zbadano, że ok. 1 na 4 kobiety przynajmniej raz w życiu doświadczy napadu migreny, a aż 85% osób cierpiących na migrenę przewlekłą to właśnie kobiety06.

„Choroby neurologiczne, a wśród nich - znacząco - migrena, stają się coraz większym obciążeniem dla społeczeństwa. W trakcie ataków pacjenci nie są w stanie funkcjonować w codziennym życiu i są wykluczeni z większości aktywności społecznych. Konsekwencją są wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie bólów głowy, związane z absencją i prezentyzmem w pracy oraz wpływem na otoczenie chorego - rodzinę i dzieci, współpracowników.” – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski – „Stan wiedzy specjalistów dotyczący migreny jest coraz obszerniejszy, a dostępne formy terapii, w tym zapobiegania napadom migreny, coraz nowocześniejsze i – miejmy nadzieję - skuteczniejsze. Tym bardziej martwi fakt, że migrena wciąż dla większości społeczeństwa pozostaje niezrozumiałą i wyimaginowaną, wstydliwą ułomnością. Życie z migreną to ogromne wyzwanie. Pomóżmy osobom obarczonym migreną i skierujmy ich do specjalisty w celu odpowiedniej diagnostyki i - zwłaszcza - doboru właściwego leczenia. Społeczeństwo natomiast informujmy o problemie obezwładniającego bólu głowy, jego społecznej skali, konsekwencjach dla życia chorego i jego otoczenia.”– apeluje.

Dowiedz się więcej i poznaj historie pacjentów z migreną na www.migrena.pl. Znajdź specjalistyczną pomoc lekarską na naszej mapie ośrodków leczących migrenę.
Dzienniczek migreny do pobrania na www.migrena.pl

migrena jest kobieta infografika

NPS-PL-NP-00324-06-2021


Przypisy:

 1. Back to contents.

  Sacco S et al, Migraine in women: the role of hormones and their impact on vascular diseases, J Headache Pain. 2012 Apr; 13(3): 177–189.; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311830/; dostęp z dnia 16.06.2021 r.

 2. Back to contents.

  Migraine Research Foundation, Migraine Facts; https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/  ; dostęp z dnia 16.06.2021 r.

 3. Back to contents.

  PZH; Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Raport 2019.

 4. Back to contents.

  WHO, Headache disorders; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders; dostęp z dnia 16.06.2021 r.

 5. Back to contents.

  Kozubski W, Migrena – objawy i sposób postępowania z pacjentem, trendywneurologii.pl; https://trendywneurologii.pl/artykul/migrena-objawy-i-sposob-postepowania-z-pacjentem; dostęp z dnia 16.06.2021 r.

 6. Back to contents.

  Migraine Research Foundation, About migraine; Migraine facts; https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/; dostęp z dnia 16.06.2021 r.

Znalazłem ten artykuł:

Udostępnij tą stronę:


Może zainteresuje Cię również…

Cichy złodziej kości nie śpi w pandemii

Dowiedz się więcej