Pulmonolodzy włączają się w akcję zdrowego oddechu dla Polski. Inauguracja akcji „Drzewa od Teva” w Kazimierzu Dolnym.

 

Pulmonolodzy włączają się w akcję zdrowego oddechu dla Polski.
Inauguracja akcji „Drzewa od Teva” w Kazimierzu Dolnym.

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną niemalże co drugiej (43%) choroby płuc i co trzeciego (29%) zgonu z powodu nowotworu płuc[i]. Tymczasem Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie[ii]. Inauguracja akcji „Drzewa od Teva” w Kazimierzu Dolnym, podczas znanej naukowej konferencji, rozpoczyna ogólnopolskie działania mające na celu redukcję śladu węglowego powstającego w wyniku produkcji leków. 

Polska jest w Europie jednym z krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzuii. 33 z 50 europejskich miast z wysoce przekroczonymi normami znajdują się w naszym krajuii. Oprócz redukcji emisji, dobrym sposobem na walkę z zanieczyszczeniami jest zalesianie, ponieważ drzewa działają jak naturalne filtry powietrza – usuwają cząstki stałe i dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a wraz z nimi absorbują pyły zawieszone PM10iii Dlatego też, w trosce o zdrowy oddech Polaków, firma Teva rozpoczęła szeroką akcję sadzenia drzew w Polsce. Inauguracja programu odbyła się w Kazimierzu Dolnym, który jest tradycyjnie już od 20 lat miejscem jesiennych Konferencji Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych.

„Zostaliśmy zaproszeni do zainaugurowania ogólnopolskiej akcji „Drzewa od Teva”. Z ogromnym przekonaniem włączamy się w tę inicjatywę, która ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju” – mówi prof. Andrzej Emeryk – „Jako specjaliści chorób płuc i układu oddechowego, jesteśmy szczególnie zainteresowani działaniami proekologicznymi i edukacyjnymi w tym zakresie.” – dodaje.

Eksperci z obszaru pulmonologii zasadzili pierwsze w akcji drzewa, które stworzą piękną klonową aleję przy ulicy Senatorskiej w Kazimierzu. W ramach inicjatywy „Drzewa od Teva”, do końca 2020 roku Teva planuje zasadzić w sumie 100 000 drzew. W pierwszej kolejności, już w październiku, tam, gdzie są najbardziej potrzebne - na terenie nadleśnictw kaszubskich, które najbardziej ucierpiały po klęsce nawałnicy w 2017 roku. Kolejne tysiące drzew zostaną zasadzone w roku kolejnym, w miejscach uzgodnionych z zarządcami lasów.

„Celem akcji „Drzewa od Teva” jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju przez sadzenie drzew na terenie całej Polski. Obok produkcji wartościowych leków, naszą misją są działania poprawiające zdrowie i samopoczucie ludzi. Nasi pacjenci oczekują od nas pomocy w utrzymaniu zdrowia, w tym także podejmowania odpowiedzianych działań społecznych. Jednym z nich jest redukcja tzw. śladu węglowego, czyli dwutlenku węgla, który powstaje także podczas produkcji leków.” – wyjaśnia Michał Nitka, Dyrektor Generalny Teva Pharmaceuticals regionu Europa Centralna i Wschodnia.

 

[i] https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/, z dn. 10.10.2020

[ii] Samoliński B, Piekarska B Jak wpływa na nas smog, Warszawa 2019, Grupa Wydawnicza Medical Education.

NPS-PL-NP-00092