Migrena zabiera prawdziwe życie. Latem można odczuć to szczególnie. 22 lipca - Światowy Dzień Mózgu

Co 7. osoba na świecie i ok. co 10. w Polsce zmaga się z migreną. Choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie i wpływa destrukcyjnie na życie chorego oraz jego otoczenia. Latem występują czynniki sprzyjające pojawianiu się częstszych ataków migreny i bólu głowy, które mogą zarzutować na wakacyjne plany całej rodziny.

202007-Teva-dzien_mozgu_02.jpg

Bóle głowy należą do najczęstszych zaburzeń układu nerwowego. Migrena jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi napadami trwającymi 4–72 h. Typowe cechy bólu głowy obejmują: umiejscowienie po jednej stronie, pulsujący charakter, umiarkowane lub ciężkie natężenie, nasilanie się w czasie zwykłej aktywności fizycznej. Bólowi temu towarzyszą także nudności i/lub nadwrażliwość na bodźce świetlne i akustyczne. Choroba ta dotyka trzykrotnie częściej kobiet niż mężczyzn, a jej szczytowa faza u chorych obu płci przypada na wiek od 25 do 55 lat, czyli najbardziej produktywny i aktywny okres wieku dorosłego.

Migrenicy są wśród nas

Światowy Dzień Mózgu obchodzony jest od siedmiu lat w dzień założenia Światowej Federacji Neurologii (World Federation of Neurology) – 22 lipca. Stowarzyszenie to skupia 122 krajowe towarzystwa neurologiczne ze wszystkich regionów świata. Głównym celem działań podejmowanych wokół Światowego Dnia Mózgu jest edukacja, zwiększenie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem mózgu i chorobami neurologicznymi, wśród których znajduje się migrena jako choroba powszechnie niedoszacowana, niedostatecznie diagnozowana i leczona oraz społecznie bagatelizowana.

Migrena jest trzecią najbardziej powszechną chorobą na świecie. Liczba ludzi zapadających na migrenę jest wyższa niż łączna zachorowalność na cukrzycę, padaczkę i astmę; cierpi na nią co 7 osoba na świecie. Szacuje się, że w Polsce na migrenę prawdopodobną, czyli nie spełniającą tylko jednego kryterium diagnostycznego niezbędnego do postawienia pełnej diagnozy, choruje ok. 4 mln osób. Statystyki te mogą być dużo wyższe, ponieważ choroba jest powszechnie niedoszacowana, a pacjenci często nie zgłaszają się na leczenie.

Teva - Dzień Mózgu, migrena

Letnia choroba?

Istnieje związek pomiędzy bólami głowy a czynnikami pogodowymi. Jak podają badania, nadwrażliwość na warunki meteorologiczne i związane z nimi bóle głowy potwierdza aż 30–78 proc. pacjentów.

Lato i okres wakacyjny mogą być szczególnie trudnym czasem dla osób cierpiących na migrenę lub częste bóle głowy ze względu na nagromadzenie warunków atmosferycznych sprzyjających występowaniu tych dolegliwości. Wysoka temperatura powietrza i znaczne przegrzanie ciała, zwłaszcza głowy, wysoka wilgotność, zmiany ciśnienia atmosferycznego występujące np. podczas letnich burz, ciepłe wiatry, takie jak wiatr halny, to zjawiska groźne dla migreników. Jedna z koncepcji pojawiania się bólów głowy tłumaczy je zmianami średnicy naczyń mózgowych i związane z tym zmiany przepływów w tych naczyniach. Dlatego też wakacyjne nurkowanie czy przelot samolotem może także wywołać ataki migreny.

Ciekawym doniesieniem jest to, że na ból głowy mogą wpływać także stopień jonizacji powietrza i zmiany (pulsy) pola magnetycznego. Okazuje się, że dodatnio zjonizowane powietrze, które pojawia się w związku z gwałtownymi wiatrami i ruchami mas suchego i ciepłego powietrza oraz podczas burz, którym towarzyszą dodatkowo impulsy elektromagnetyczne, sprzyja występowaniu bólów głowy, zwłaszcza ataków migreny.

Odbierzmy nasze wakacje migrenie

Szacuje się, że migrena „zabiera” 5,3% czasu z życia pacjenta, a destrukcyjny wpływ migreny na życie może dotyczyć nawet połowy społeczeństwa, ponieważ skutki tej choroby odczuwa nie tylko sam chory, ale także jego otoczenie. Pomimo to choroba jest stale niedoszacowana i słabo rozumiana przez społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest realne wsparcie dla pacjentów – zrozumienie, prawidłowa

i skuteczna diagnoza oraz odpowiednio dobrane leczenie. Nie lekceważmy żadnego bólu głowy i skierujmy się lub swoich bliskich po fachową pomoc