Raport 2019 CSR Teva

Nasz wpływ w 2019 roku

Naszą pasją są ludzie, nasi pracownicy, pacjenci oraz całe społeczeństwo.

Ta pasja to fundament naszych wysiłków w zakresie ochrony zdrowia, środowiska oraz odpowiedzialności społecznej.

Dzięki niej nieustannie zwiększamy nasze zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.

Teva - raport CSR 2019