Poznaj Aurelię Lipę

 

Poznaj Aurelię Lipę.

Jako Starszy Kierownik ds. Medycznych w Teva, zajmująca się m.in. obszarem terapii migreny, Aurelia ma za zadanie pomagać w budowaniu świadomości wpływu tej choroby, która dotyka ponad miliard ludzi na całym świecie 01., na życie pacjentów.

Migrena to nie tylko ból głowy. W rzeczywistości jest to złożony i często wyniszczający stan neurologiczny, który może mieć ogromny wpływ na codzienne życie pacjentów. Może powodować silny ból głowy, nudności, wymioty i skrajną wrażliwość na światło i dźwięk, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, także społeczne i zawodowe. Pełna, aktualnie obowiązująca definicja migreny została opisana w Międzynarodowej klasyfikacji bólów głowy – wydanie 3 02.

Statystyki dotyczące migreny są poruszające. Większość ludzi nie ma pojęcia, że migrena jest szóstą, co do częstości występowania, chorobą na świecie oraz drugą najczęstszą przyczyną życia z niepełnosprawnością 03. Kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni chorują na migrenę 01.Obserwuje się pewien rodzaj piętna związanego z migreną. W rozmowach z pacjentami, którzy cierpią na tę chorobę, powracającym tematem jest to, że inni postrzegają ich jako niechętnych do pracy lub wyolbrzymiających swoje objawy, a nie cierpiących na dotkliwą chorobę, która może być całkowicie wyniszczająca. Ludzie nie rozumieją, że ponad 90% osób z migreną nie jest w stanie pracować lub normalnie funkcjonować podczas ataku migreny 04.

Podnoszenie świadomości ludzi na temat migreny jest teraz dużą częścią mojej pracy. Spośród wielu aktywności dedykowanych migrenie, szczególnie warto wspomnieć o szkoleniach, webinariach naukowych z udziałem ekspertów w dziedzinie migreny, przygotowywaniu materiałów edukacyjnych dla pacjentów, uczestniczeniu w konferencjach krajowych i międzynarodowych a także w badaniu i rozpowszechnianiu danych na temat epidemiologii migreny oraz zachowań terapeutycznych wśród lekarzy i pacjentów w Polsce 0506.

Wciąż jest dużo do zrobienia zarówno w kwestii świadomości choroby jak i poznania przyczyn jej powstawania oraz sposobów leczenia. Cała branża farmaceutyczna poczyniła ogromne postępy, aby lepiej poznać mechanizmy wywołujące migrenowe bóle głowy. Nie ma także wątpliwości, że w ostatnich latach nastąpił progres w leczeniu pacjentów z migreną. Historie pacjentów, które przybliżamy między innymi na stronie migrena.pl, zrozumienie istoty choroby, wsparcie ze strony otoczenia i odpowiednia terapia, odmieniają życie i są najlepszym motorem do dalszego działania.

 

  NPS-PL-NP-00096


  Przypisy

  1. Back to contents.

   The Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018; 17(11): 954–976

  2. Back to contents.
  3. Back to contents.
  4. Back to contents.
  5. Back to contents.
  6. Back to contents.

   Domitrz I et al. Neurol Neurochir Pol, 2020;54(4):337-343