Skip to main content

Kodeks postępowania

Etyka, uczciwość i sprawiedliwość traktowanie są w Teva bardzo poważnie i stanowią integralną część kultury Teva.

Nasza etyka w działaniu dotyczy to zarówno relacji między pracownikami wewnątrz firmy jak i relacji z klientami, dostawcami, akcjonariuszami i wszystkimi uczestnikami procesów rynkowych.

Jako spółka notowana na giełdzie w USA, Teva podlega regulacjom ustaw Sarbanes Oxley Act i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), które są komplementarne z przyjętym w Teva Kodeksem postępowania w biznesie.

Teva przyjęła Kodeks Postępowania i opracowała polityki antykorupcyjne na początku 2004 r. Oczekujemy od wszystkich podmiotów i osób prowadzących współpracę z Teva przestrzegania zasad polityk antykorupcyjnych.