Nasi pracownicy są dla nas najcenniejsi. Wspólnie staramy się, aby Teva była wspaniałym miejscem pracy. Aby pokazać Wam jak pracuje się dla Teva poprosiliśmy kilku pracowników o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Niektóre historie opowiadają o tym jak produkuje się leki i jak trafią one do aptek. Inne pokazują jak nasze koleżanki i nasi koledzy zmieniają życie pacjentów na lepsze dzięki współpracy z lekarzami, organizacjami pacjentów i przedstawicielami lokalnych społeczności.