Polska
Melancholic people on the beach
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Tenofovir disoproxil Teva, 245 mg