Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Ictady, 245 mg, tabletki powlekane