Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Flumycon 150 mg