Polska
Ośrodkowy układ nerwowy

Fentanyl Actavis 100 mikrogramów na godzinę