Polska
Melancholic people on the beach
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Ethambutol Teva, 250 mg