Polska
Melancholic people on the beach
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Entecavir Teva, 1 mg, tabletki powlekane