Polska
Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące

Copaxone, 40 mg/ml