Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Ceclor MR 750 mg