Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Ceclor MR 500 mg