Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Ceclor, granulat, 125 mg / 5 ml