Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Bactrazol, 500 mg