Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Vaciclor 500 mg, tabletki powlekane