Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Vaciclor 1000 mg, tabletki powlekane