Polska
Leki stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)

Sumamed DT, 500 mg