1. ODCIENIE ZDROWIA
  2. Wszystkie artykuły
  3. Astma i zanieczyszczenie powietrza

Astma i zanieczyszczenie powietrza

Getty Images/Chrismhs

Temat czystości powietrza jest przedmiotem nieustannych dyskusji. Wiele osób mieszkających w dużych miastach słucha z uwagą deklaracji lokalnych polityków jak zamierzają sobie poradzić z problemem. Ale pomimo tego np. Wielka Brytania nie spełnia aktualnie kryteriów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza zgodnych z programem Asthma UK. Oznacza to, że wiele substancji zanieczyszczających powietrze, które mają wpływ na astmę, takich jak dwutlenek azotu i pyły, nadal zagraża zdrowiu ludzi.

Pyły składają się z cząstek o zróżnicowanej wielkości pochodzących z różnych źródeł, takich jak spalanie paliw kopalnych, samochody czy place budowy, a także ze źródeł naturalnych takich jak aerozol morski i pożary organiczne. Większość zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem azotu pochodzi ze spalin samochodowych, dlatego jakość powietrza jest gorsza w pobliżu głównych dróg i w gęsto zabudowanych dzielnicach mniejszych i dużych miast.

Chociaż wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza wpływa nie tylko na astmatyków, ryzyko jest zdecydowanie wyższe dla osób, które mają problemy z oddychaniem nawet bez dodatkowych czynników, które mogą podrażnić ich drogi oddechowe i wyzwolić objawy astmy.

Mieszkałam kiedyś w mieszkaniu położonym w dzielnicy Croydon w Południowym Londynie, która jest bardzo zanieczyszczonym obszarem. Dla biegaczki i rowerzystki zmagającej się z astmą było to niezwykle ciężkie wyzwanie, aby kontynuować trening na zewnątrz pomimo tak złej jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza może zaostrzyć stan astmy u wielu chorych - odczuwałam to bardzo wyraźnie na własnym przykładzie. Kiedy poziom zanieczyszczeń był wysoki czułam ucisk w klatce piersiowej, miałam świszczący oddech i drapanie w gardle. Nie odwiodło mnie to od uprawiania sportów, które kocham, ale musiałam mocno gimnastykować się, żeby dostosować treningi do warunków zewnętrznych, aby zminimalizować skutki zanieczyszczeń.

Wskazówki jak radzić sobie z dużym zanieczyszczeniem powietrza

Przed wyjściem sprawdzaj komunikaty z ostrzeżeniami dotyczące jakości powietrza

Informacje na temat stanu powietrza można znaleźć w prognozach pogody w telewizji lub na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ( http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#) poświęconej raportom o zanieczyszczeniach. W słoneczne dni zanieczyszczenia mogą nagromadzić się w formie smogu, a wietrzne dni ze zmienną pogodą mogą przynieść zanieczyszczenia z Europy Południowej i pyły znad Sahary.

Planuj trasy z dala od ruchliwych, głównych dróg

Jeżdżąc na rowerze, spacerując lub uprawiając jogging w mieście należy starać się unikać ruchliwych dróg. Przemyśl różne trasy pod kątem uniknięcia ekspozycji na wysoki poziom zanieczyszczeń. Osobiście wolę znacznie bardziej biegać w terenie niż wzdłuż dróg i ulic. Nawet w mieście staram się znajdować trasy wzdłuż kanałów i rzek czy ścieżki na terenach położonych z dala od ruchu samochodowego. Jednakże, w dni kiedy zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie wysokie należy rozważyć trening w zamkniętych pomieszczeniach, do czasu gdy jakość powietrza nie poprawi się do bezpieczniejszego poziomu. 

Spróbuj wychodzić na trening wcześnie rano

Poziom zanieczyszczeń zazwyczaj kumuluje się i wzrasta w ciągu dnia, popołudniu i wieczorem.

Zmiany sezonowe, ogień i dym papierosowy

Oprócz gorących, dusznych letnich dni, gdy warstwa smogu w powietrzu wisi nad miastem, wyzwaniem bywa dla mnie również jesień. Niektórzy ludzie zaczynają rozpalać w swoich domach piece i kominki, żeby się ogrzać, a pyły i dymy trafiają do atmosfery, co zdecydowanie pogarsza moją astmę. To frustrujące uczucie ponieważ uwielbiam leżeć zwinięta w kłębek przy kominku, a ogniska na dworze to zawsze wielka atrakcja! Jestem pewna, że mieliście okazję zauważyć kiedyś ile dodatkowego dymu zostaje w powietrzu po publicznym pokazie sztucznych ogni, powodując wyraźne, choć krótkotrwałe pogorszenie jakości powietrza. A tematu dymu papierosowego lepiej w ogóle przy mnie nie poruszać. Dzień, w którym zakaz palenia w miejscach publicznych wszedł w życie był wspaniałym dniem dla wszystkich astmatyków!

Perspektywy na przyszłość

Trudno stwierdzić czy przyszłe zmiany w politykach doprowadzą do poprawy jakości powietrza i zminimalizują wpływ zanieczyszczeń na chorych na astmę. W Londynie, w dniu 8 kwietnia wprowadzono nową Strefę Ultra-niskich Emisji z zaostrzonymi standardami emisji dla pojazdów przejeżdżających przez centrum miasta. Ponieważ Londyn ma najwyższe wskaźniki zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu ze wszystkich europejskich stolic, decyzja ta była nieodzowna.

Z mojego punktu widzenia wszystkie zmiany ograniczające ruch pojazdów na ulicach są dobre. Dla wielu astmatyków zanieczyszczenia generowane przez pojazdy są główną przeszkodą uniemożliwiająca im spacery czy uprawianie sportu w dzielnicach o wysokim natężeniu ruchu. Musimy jednak wziąć także pod uwagę konieczność działań zachęcających do ograniczenia ekspozycji na zanieczyszczenia w tego rodzaju obszarach, na przykład poprzez rozbudowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego z dala od głównych szlaków komunikacyjnych.


NPS-PL-NP-00941

Znalazłem ten artykuł:

Udostępnij tą stronę:


Może zainteresuje Cię również…

Życie z astmą: Pamiętam ścisk w gardle i uczucie, że zaraz zabraknie mi powietrza..

Dowiedz się więcej

Wiedziałem, że mam astmę. Ale nie wiedziałem, że zamknie mi ona wiele zawodowych drzwi

Dowiedz się więcej

10 podpowiedzi dla rodziców dzieci chorujących na astmę, od matki astmatyka

Dowiedz się więcej