Polskie Towarzystwo Chorób Płuc wraz z firmą Teva w partnerstwie z Zielonym Funduszem m.st. Warszawy posadzili drzewa przy warszawskiej arterii


Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie[1], obciąża płuca i układ krwionośny. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła na świecie 8 mln w 2018 r. [2] a jednym z najbardziej zagrożonych w Europie regionów jest Polska, w której znajduje się wiele najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast[3]. W walce o czystsze powietrze, jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych[4]. Dla zdrowia mieszkańców stolicy zasadzono aleję kasztanowców wzdłuż Alei Prymasa Tysiąclecia w partnerstwie z Zielonym  Funduszem dla Warszawy, z inicjatywy Polskiego Towarzystwo Chorób Płuc oraz firmy Teva, organizatora proekologicznego programu „Drzewa od Teva”.

„W ramach akcji Drzewa od Teva posadziliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 230 000 drzew w Polsce, przede wszystkich na kaszubskich terenach zniszczonych kilka lat temu nawałnicą. W program włączyli się nasi pracownicy z całej Polski, a także lekarze specjaliści, którzy podczas dorocznej Konferencji Alergologów, Pulmonologów i Immunologów Klinicznych sadzili drzewa w Kazimierzu Dolnym. Z radością i dumą przyjęliśmy propozycję Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, pomysłodawcę lokalizacji alei kasztanowców, które wspólnie z nami oraz Zielonym Funduszem m.st. Warszawy zasadziło te piękne drzewa w Warszawie” – komentuje Anna Załuska, Dyrektor Komunikacji Teva Pharmaceuticals Polska.

Inicjatorem nasadzeń na terenie Warszawy było Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, którego członkowie uczestniczyli zarówno w sadzeniu drzew jak i w uroczystym otwarciu alei, które odbyło się podczas XXXVII Zjazdu PTCHP.

W Parku Moczydło w Warszawie zainaugurowaliśmy sadzenie drzew, które składają się na aleję pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. W pełni popieramy wszelkie działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, na którym nam wszystkim powinno zależeć. Pamiętajmy, że im jakość powietrza lepsza, tym ryzyko rozwoju różnych chorób układu oddechowego takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma czy rak płuca jest zdecydowanie mniejsze. Czystsze powietrze to także lepsza jakość życia i dłuższe życie w zdrowiu”powiedział prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Współpraca w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy

„Zielony Fundusz dla Warszawy powstał  po to, by w zieloną transformację miasta mogli angażować się przedsiębiorcy. Kasztanowce czerwone posadzone dzięki darowiźnie od Polskiego Towarzystwa Chorób płuc i firmy Teva Pharmaceuticals Polska tworzą piękną aleję, która będzie odgradzać użytkowników parku Moczydło i znajdującej się tu ścieżki rowerowej od arterii samochodowej. Zwiększając przestrzeń zieleni w mieście, stolica tworzy też ostoje przyrody i zwierząt, łagodzi skutki zmian klimatu” – powiedziała Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Szpaler nowo posadzonych kasztanowców stanowi uzupełnienie istniejącego tu wcześniej drzewostanu. Powstała w ten sposób aleja wpłynie na estetykę okolicy,  zredukuje hałas i poprawi jakość powietrza. Partnerzy Zielonego Funduszu dla Warszawy pokryli też koszt trzyletniej pielęgnacji drzew.

Zdrowy oddech

W ciągu całego życia przez płuca przepływa 250 mln. litrów powietrza [5]. Z każdym oddechem do organizmu dostaje się wszystko, co w nim się znajduje. Pierwszą linią obrony jest układ oddechowy, ale zawieszone w powietrzu szkodliwe substancje mogą przedostawać się do krwiobiegu narażając na uszkodzenie lub zatrucie także inne organy.

Naturalnym i zalecanym rozwiązaniem stosowanym w celu poprawy jakości powietrza i zapobieganiu kryzysowi klimatycznemu w Europie jest zalesianie.[6] Lasy sprzyjają utrzymaniu bioróżnorodności środowiska, działają retencyjnie oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza[7]. Drzewa, szczególnie liściaste, działają jak naturalne filtry – usuwają cząstki stałe i dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery, a wraz z nimi absorbują pyły zawieszone PM10 [7].

„Redukcja zanieczyszczeń to jeden z globalnych, długofalowych celów w Teva. W ciągu ostatnich 3 lat firma zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 25%. Na najbliższe lata planowane są kolejne redukcje w emisji. Dodatkowo staramy się zredukować ślad węglowy powstający podczas produkcji naszych leków. W naszym krakowskim zakładzie od lat wprowadzamy rozwiązania wpływające na redukcję emisji zanieczyszczeń, zużycia wody, a także jak najefektywniejsze zużycie i segregację odpadów. Co więcej, teren należący do naszej fabryki to obecnie wyspa zieleni, liczący ponad 4000 drzew” – tłumaczy Michał Nitka, Dyrektor Generalny Teva Pharmaceuticals na region Europy Centralnej i Wschodniej.

O Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) jest wiodącą globalną firmą farmaceutyczną dostarczającą najwyższej jakości rozwiązania medyczne ukierunkowane na potrzeby pacjentów, milionom ludzi każdego dnia. Teva z siedzibą w Izraelu jest największym na świecie producentem leków generycznych z portfelem produktów zawierającym ponad 1800 cząsteczek wykorzystywanych w produkcji leków generycznych stosowanych w prawie wszystkich obszarach terapeutycznych.
W Polsce Teva należy do pierwszej trójki firm krajowego rynku farmaceutycznego, z portfelem produktów zawierającym wysokiej jakości leki stosowane przez pacjentów w takich obszarach terapeutycznych jak kardiologia, choroby układu oddechowego, ośrodkowy układ nerwowy, leczenie bólu w chorobach onkologicznych oraz produktów wykorzystywanych
w leczeniu objawów przeziębienia i grypy. Więcej informacji: www.teva.pl

[1] WHO, Science in 5; Episode 10; 3:16-3:19; https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-10---ventilation-covid-19; dostęp z dnia 04.05.2022 r.
[2] Burrows L; HarvardBR; Deaths from fossil fuel emissions higher than previously thought; https://www.seas.harvard.edu/news/2021/02/deaths-fossil-fuel-emissions-higher-previously-thought; dostęp z dnia 04.05.2022 r.
[3] The Word Bank; Air Quality Management in Poland; https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/574171554178748054/air-quality-management-in-poland; dostęp z dnia 04.05.2022 r.
[4] WHO, https://www.who.int/airpollution/ambient/interventions/en/; dostęp z dnia 04.05.2022 r.
[5] The Guardian, Air pollution: everything you should know about a public health emergency;
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/05/air-pollution-everything-you-should-know-about-a-public-health-emergency; dostęp z dnia 04.05.2022 r.
[6] https://ec.europa.eu/clima/news/forest-reference-levels-public-feedback-period-open-until-14-september_en; dostęp z dnia 21.10.2022 r.

[7] Dr inż. Maciantowicz M; Państwowo Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Znaczenie lasów w środowisku przyrodniczym 

NPS-PL-NP.-00609-05-2022