KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

W związku z wycofaniem z obrotu serii nr X05459A produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml

W imieniu Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml, informujemy o wycofaniu z obrotu jednej serii tego produktu leczniczego, o numerze X05459A, na mocy decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 19/2022 z dnia 19 lipca 2022 r., podjętej w wyniku zawiadomienia organu przez podmiot odpowiedzialny o stwierdzeniu w badaniach stabilności tej serii wyniku poza limitem specyfikacji.

Ponadto informujemy, iż Obwieszczeniem z dnia 19 lipca 2022r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2022 r., poz. 76), Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, iż w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia wady jakościowej, mogącej skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia pacjenta, istnieje możliwość zwrotu przez Pacjentów do aptek produktu leczniczego Vitaminum C Teva, (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml, pochodzących z serii nr X05459A.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pacjentów, aby zaprzestali przyjmowania produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml pochodzącego z serii nr X05459A. Produkt leczniczy pochodzący ze wskazanej serii, również w przypadku otwarcia opakowania, Pacjenci mogą zwracać do aptek, w których został zakupiony, w ramach postępowania reklamacyjnego.

Hurtownia farmaceutyczna z Grupy Teva, prowadząca dystrybucję ww. produktu leczniczego wdrożyła procedurę wycofania produktu leczniczego, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.