W dobie pandemii ekologia nabiera znaczenia dla Polaków. Teva sadzi ponad 100 000 drzew!

 

W dobie pandemii ekologia nabiera znaczenia dla Polaków.

Teva sadzi ponad 100 000 drzew na rzecz czystszego powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 4,2 mln przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie; głównie z powodu chorób dróg oddechowych i sercowo-naczyniowych[i]. W Polsce dotyczy to 6 200 przypadków rocznie[ii]. Dlatego stale ważne jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak ogólnopolska akcja „Drzewa od Teva”. W dobie pandemii dodatkowo wzrosła świadomość zagrożeń klimatycznych i działania proekologiczne nabierają szczególnego znaczenia[iii].

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. 33 z 50 europejskich miast z wysoce przekroczonymi normami znajdują się w naszym kraju[iv] . Staje się to szczególnie odczuwalne w sezonie grzewczym, kiedy kumulacja zanieczyszczeń w postaci zimowego smogu jest często widoczna gołym okiem[v]. Zabójcze powietrze jest jednak stale obecne i stanowi jedną z kluczowych przyczyn chorób i zgonów i.

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną i :

·  43% wszystkich zgonów z powodu chorób płuc

·  co trzeciego zgonu z powodu nowotworów płuc (29%)

·  ¼ zgonów z powodu udaru mózgu i chorób serca (odpowiednio 24% i 25%)

Naturalne filtry

Naturalnym i zalecanym rozwiązaniem stosowanym w celu poprawy jakości powietrza i zapobieganiu kryzysowi klimatycznemu w Europie jest zalesianie.[vi] Lasy sprzyjają utrzymaniu bioróżnorodności środowiska, działają retencyjnie oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza[vii]. Drzewa, szczególnie liściaste, działają jak naturalne filtry – usuwają cząstki stałe i dwutlenek węgla (CO2)
z atmosfery, a wraz z nimi absorbują pyły zawieszone PM10 iv.

„W dzisiejszych czasach wiemy już bardzo dużo na temat niekorzystnych zmian środowiska wywołanych działalnością człowieka. Dużym obciążeniem dla zdrowia są zanieczyszczenia atmosfery, powstające m.in. w procesach produkcyjnych. Misją Teva są działania poprawiające zdrowie i samopoczucie ludzi, dlatego też, obok produkcji wysokiej jakości leków, podejmujemy odpowiedzialne zachowania
i realizujemy programy pozytywnie wpływające na środowisko.” –
mówi Michał Nitka, Dyrektor Generalny Teva Pharmaceuticals na region Europy Centralnej i Wschodniej.„Akcja „Drzewa od Teva” realizuje potrzebę poprawy jakości powietrza jako jednego z priorytetów działań na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.” - dodaje.

„Zielone płuca” od Teva

Celem akcji „Drzewa od Teva” jest sadzenie drzew na terenie całej Polski. Inicjatywa obejmuje kilkuetapowy plan zasadzenia ok. 250 000 drzew w ciągu kilku miesięcy.

„Naszą ambicją jest redukcja tzw. śladu węglowego, związanego z produkcją leków w naszej fabryce. Poza stale udoskonalanymi metodami produkcji, realizujemy ten cel sadząc drzewa.” – wyjaśnia Michał Nitka.

Inauguracja programu miała miejsce w Kazimierzu Dolnym przy zaangażowaniu lekarzy pulmonologów i  alergologów. Dzięki wspólnej pracy powstała piękna aleja klonowa przy ul. Senatorskiej.

„Jako specjaliści chorób płuc i układu oddechowego, z ogromnym przekonaniem włączamy się w tę inicjatywę. Jesteśmy grupą szczególnie zainteresowaną podejmowaniem działań edukacyjnych
i proekologicznych zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.”
– mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XXI Kazimierskich Spotkań z Alergologią i Pulmonologią.

Każde drzewo ma znaczenie, nawet to najmniejsze

Huraganowy wiatr, który przeszedł nad Polską w sierpniu 2017 r., spowodował największą klęskę
w dziejach polskiego leśnictwa.[viii] Jedną z najbardziej poszkodowanych było nadleśnictwo Lipusz, gdzie żywioł zniszczył 18 000 ha lasów. Tam też miał miejsce kolejny etap akcji „Drzewa od Teva”.

„Las odbudowuje się długo. Nasze puszcze były ponad 120-letnimi drzewostanami, a ich zniszczenie to ogromna strata: wyjałowienie środowiska i znaczny spadek jakości powietrza. – wyjaśnia Anna Kukier, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Lipusz -  „Staramy się przeprowadzać jak najwięcej nasadzeń, ale nasze możliwości w tym zakresie są ograniczone. Dlatego też ogromne znaczenie ma pomoc
i podejmowanie inicjatyw sadzenia drzew. Dzięki akcji „Drzewa od Teva” posadziliśmy na naszych terenach 11 ha dębów, sosen, świerków i brzóz. Razem ponad 110 tys. drzew
!”

Pandemia zmienia świadomość

Kryzys zdrowotny i pomoc dotkniętym pandemią społeczeństwom jest obecnie priorytetem oraz ogromnym wyzwaniem dla ekonomii i podmiotów gospodarczych na całym świecie. Międzynarodowe organizacje apelują jednak o kontynuację inicjatyw zmierzających do ograniczenia wpływu na zmiany klimatyczne a przez to poprawę zdrowia społeczeństw.[ix]

W światowych badaniach aż 71% osób wierzy, że kryzys klimatyczny w dłuższej perfektywnie może być tak samo poważny, jak COVID-19 [x]. Ponadto okazuje się, że pandemia zmieniła sposób postrzegania zagrożeń ekologicznych. Co trzeci Polak deklaruje, że ekologia jest dla niego obecnie ważniejsza niż przed pandemią, a niemal połowa Polaków twierdzi, że w wyniku pandemii bardziej boi się kryzysu klimatycznego iii.

„2020 to nie jest dla nas łatwy rok.” – przyznaje Michał Nitka – „Udaje nam się realizować to, co najważniejsze w naszej pracy – zapewniać dostęp do wysokiej jakości terapii. Ale to nie wszystko – utrzymujemy nasze programy odpowiedzialności społecznej, w tym proekologiczną kampanię „Drzewa od Teva”, ponieważ ich efekty będą kształtować środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Pomimo pandemii dotrzymujemy słowa i realizujemy nasze obietnice.”- podkreśla.

[i] https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/;  dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[ii] https://www.who.int/data/gho/data/countries; dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[iii] https://www.ipsos.com/pl-pl/jak-epidemia-zmienila-nasz-stosunek-do-ekologii; dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[iv] Samoliński B, Piekarska B Jak wpływa na nas smog, Warszawa 2019, Grupa Wydawnicza Medical Education

[v] Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Stan środowiska w Polsce Sygnały 2016, Warszawa 2017; str 12 i 16

[vi] https://ec.europa.eu/clima/news/forest-reference-levels-public-feedback-period-open-until-14-september_en; dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[vii] Dr inż. Maciantowicz M; Państwowo Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Znaczenie lasów w środowisku przyrodniczym

[viii] https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/najwieksza-taka-kleska-w-historii-polskich-lasow

Dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[ix]http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/; dostęp z dnia 21.10.2020 r.

[x] Źródło IPSOS Mori; https://www.bbc.com/news/science-environment-52488134; dostęp z dnia 21.10.2020 r.

 NPS-PL-NP-00109