Bóle głowy należą do najczęstszych zaburzeń układu nerwowego. Migrena jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi napadami trwającymi 4–72 h.  Typowe cechy bólu głowy obejmują: umiejscowienie po jednej stronie, pulsujący charakter, umiarkowane lub ciężkie natężenie, nasilanie się w czasie zwykłej aktywności fizycznej. Bólowi temu towarzyszą także nudności i/lub nadwrażliwość na bodźce świetlne i akustyczne. Choroba ta dotyka trzykrotnie częściej kobiet niż mężczyzn, a jej szczytowa faza u chorych obu płci przypada na wiek od 25 do 55 lat, czyli najbardziej produktywny i aktywny okres wieku dorosłego.

Migrenicy są wśród nas

Światowy Dzień Mózgu obchodzony jest od siedmiu lat w dzień założenia Światowej Federacji Neurologii (World Federation of Neurology) – 22 lipca. Stowarzyszenie to skupia 122 krajowe towarzystwa neurologiczne ze wszystkich regionów świata. Głównym celem działań podejmowanych wokół Światowego Dnia Mózgu jest edukacja, zwiększenie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych ze zdrowiem mózgu i chorobami neurologicznymi, wśród których znajduje się migrena jako choroba powszechnie niedoszacowana, niedostatecznie diagnozowana i leczona oraz społecznie bagatelizowana.

Migrena jest trzecią najbardziej powszechną chorobą na świecie. Liczba ludzi zapadających na migrenę jest wyższa niż łączna zachorowalność na cukrzycę, padaczkę i astmę; cierpi na nią co 7 osoba na świecie. Szacuje się, że w Polsce na migrenę prawdopodobną, czyli nie spełniającą tylko jednego kryterium diagnostycznego niezbędnego do postawienia pełnej diagnozy, choruje ok. 4 mln osób. Statystyki te mogą być dużo wyższe, ponieważ choroba jest powszechnie niedoszacowana, a pacjenci często nie zgłaszają się na leczenie.

Teva - Dzień Mózgu, migrena

Letnia choroba?

Istnieje związek pomiędzy bólami głowy a czynnikami pogodowymi. Jak podają badania, nadwrażliwość na warunki meteorologiczne i związane z nimi bóle głowy potwierdza aż 30–78 proc. pacjentów.

Lato i okres wakacyjny mogą być szczególnie trudnym czasem dla osób cierpiących na migrenę lub częste bóle głowy ze względu na nagromadzenie warunków atmosferycznych sprzyjających występowaniu tych dolegliwości. Wysoka temperatura powietrza i znaczne przegrzanie ciała, zwłaszcza głowy, wysoka wilgotność, zmiany ciśnienia atmosferycznego występujące np. podczas letnich burz, ciepłe wiatry, takie jak wiatr halny, to zjawiska groźne dla migreników. Jedna z koncepcji pojawiania się bólów głowy tłumaczy je zmianami średnicy naczyń mózgowych i związane z tym zmiany przepływów w tych naczyniach. Dlatego też wakacyjne nurkowanie czy przelot samolotem może także wywołać ataki migreny.

Ciekawym doniesieniem jest to, że na ból głowy mogą wpływać także stopień jonizacji powietrza i zmiany (pulsy) pola magnetycznego. Okazuje się, że dodatnio zjonizowane powietrze, które pojawia się w związku z gwałtownymi wiatrami i ruchami mas suchego i ciepłego powietrza oraz podczas burz, którym towarzyszą dodatkowo impulsy elektromagnetyczne, sprzyja występowaniu bólów głowy, zwłaszcza ataków migreny.

Odbierzmy nasze wakacje migrenie

Szacuje się, że migrena „zabiera” 5,3% czasu z życia pacjenta, a destrukcyjny wpływ migreny na życie może dotyczyć nawet połowy społeczeństwa, ponieważ skutki tej choroby odczuwa nie tylko sam chory, ale także jego otoczenie. Pomimo to choroba jest stale niedoszacowana i słabo rozumiana przez społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest realne wsparcie dla pacjentów zrozumienie, prawidłowa

i skuteczna diagnoza oraz odpowiednio dobrane leczenie. Nie lekceważmy żadnego bólu głowy i skierujmy się lub swoich bliskich po fachową pomoc.

 

NPS-PL-NP-00009

Artykuł powstał w oparciu o następujące źródła:

1 Migraine Facts, Migraine Research Foundation. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/ ; dostęp z dnia 09.07.2020 Steiner TJ et al. Migraine: the seventh disabler. The Journal of Headache and Pain 2013, 14:1.; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3606966/; dostęp 9.07.2020 r.

2 PZH; Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia, Raport 2019.

3 Rożniecki JJ. Pogoda i warunki atmosferyczne a bóle głowy. Przew Lek 2004, 8, 85-87

4 WHO: Headache disorders: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders; dostęp z dnia 20.07.2020 r.

5 Rożniecki JJ, Stępień A, Domitrz I; Leczenie migreny przewlekłej — zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Varia Medica 2018; tom 2, nr 5, strony 402–408 na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury

6 Lipton RB, Bigal ME. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Headache. 2005;45(Suppl 1):S3-S13.

7 WFN: https://wfneurology.org/world-brain-day-2019; dostęp z dnia 9.07.2020 r.

8 Steiner TJ et al. Migraine: the seventh disabler. The Journal of Headache and Pain 2013, 14:1.

9 World Federation of Neurology, Migraine Painful Truth education video,  https://wfneurology.org/wfn-educational-videos-migraine-and-headache?videoId=122&state=b; dostęp z dnia 9.07.2020 r.