Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
                                        ul. Emilii Plater 53
                                        00-113 Warszawa

                                        Adres korespondencyjny:
                                        ul. Osmańska 12
                                        02-823 Warszawa
                                        tel: +48 22 345 93 00
                                        faks: +48 22 345 93 01
                                        e-mail: teva.polska@teva.pl

                                        Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII
                                        Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
                                        KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954,
                                        Regon: 015472115
                                        Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł
                                        (wpłacony w całości)


                                        Teva Operations Poland sp. z o.o.
                                        ul. Emilii Plater 53
                                        00-113 Warszawa 

                                        Adres korespondencyjny biura i fabryki w Krakowie:
                                        ul. Mogilska 80
                                        31-546 Kraków
                                        tel: +48 12 617 80 00
                                        faks: +48 12 411 10 47
                                        e-mail: krakow@teva.pl

                                        Adres korespondencyjny biura i fabryki w Kutnie:
                                        ul. Sienkiewicza 25
                                        99-300 Kutno
                                        tel: +48 24 361 31 00
                                        faks: +48 24 361 33 50
                                        e-mail: kutno@teva.pl
 

KRS 0000070048 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;NIP: 951-15-88-683; Regon 012230311
Wysokość kapitału zakładowego 22 000 000,00 zł (wpłacony w całości).

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Joanna Kalicka-Molin

Kierownik ds. Komunikacji

e-mail: joanna.kalicka-molin@teva.pl
tel: +48 22 345 93 00
w sprawach pilnych: tel. kom. 601 145 935