Nasza branża to ludzie

 ​

Każdego dnia jesteśmy obecni w życiu milionów ludzi. W końcu każdy z nas czasami potrzebuje opieki medycznej lub leków.

Chcemy mieć pewność, że kiedy nadchodzi ten moment, leczenie pacjentów będzie możliwie najbardziej satysfakcjonujące.

 

W osiągnięciu tego celu pomaga nam nieustający proces wprowadzania innowacji w produktach farmaceutycznych. Zorientowanie na potrzeby pacjentów wpływa na wszystkie aspekty, począwszy od projektowania produktów, po rozpoczęcie leczenia, monitorowanie i przestrzeganie zaleceń.

Idziemy jednak znacznie dalej, przykładowo: oferując internetowe programy wsparcia dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane i chorobę Parkinsona. W czasach kiedy pacjenci są coraz lepiej poinformowani i świadomi swoich praw, edukujemy ich i pomagamy na wiele sposobów, w tym poprzez oferowanie personalnej opieki pielęgniarskiej oraz wsparcia psychologicznego.

Pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami służby zdrowia, naukowcami, aptekarzami i innymi kluczowymi interesariuszami, aby zagwarantować, że interes pacjenta będzie zawsze traktowany priorytetowo.

Twoje odpowiedniki leków

Program "Twoje odpowiedniki leków", informuje m.in. o tym, że:

"Osoba wydająca leki (…) ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Radzimy jak taniej kupować leki na receptę". Dowiedz się więcej >>

Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy

Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy to  innowacyjny projekt PTD i Teva Pharmaceuticals Polska

W odpowiedzi na wzrost zagrożenia zachorowania na cukrzycę – pandemię XXI wieku – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zainicjowało ogólnopolski projekt „Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy”, którego wyłącznym grantodawcą jest Teva Pharmaceuticals Polska. Główne korzyści płynące z projektu to:

  • wykrycie cukrzycy i zapobieganie jej powikłaniom;
  • wykrycie stanu przedcukrzycowego i opóźnienie/zapobieganie cukrzycy i jej powikłań;

Projekt skupia się na lekarzach pierwszego kontaktu, do których w pierwszej kolejności trafia pacjent z grupy ryzyka. Lekarze POZ byli edukowani przez lekarzy diabetologów i otrzymali narzędzia do przeprowadzenia screeningu. Powyższe aktywności pozwolą nam na przedstawienie dowodów jak ważne są akcje screeningowe i edukacja diabetologiczna.

Czytaj na temat akcji: "Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy >>, bądź wejdź na stronę internetową projektu i dowiedz się więcej >>

Zdrowy Dialog

Niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich to problem na skalę europejską, który wg doniesień WHO dotyczy ponad połowy chorych. Na czele listy przyczyn tego zjawiska znajduje się nieprawidłowa komunikacja lekarz – pacjent.

Efekty nieprzestrzegania zaleceń medycznych mogą być przykre w skutkach. Dla przykładu: pacjenci, którzy przerywają, bądź modyfikują leczenie, unikają badań kontrolnych, lub przestają zażywać leki nie mogą liczyć na skuteczność prowadzonej terapii. W celu podniesienia efektywności komunikacji lekarz – pacjent firma Teva przygotowała program edukacyjny „Zdrowy dialog”, który wskazuje odpowiednie postawy i formy komunikacji między lekarzem, a pacjentem. Platforma uświadamia, jak ważne jest porozumienie obydwu stron w osiąganiu efektywnych rezultatów leczenia. W dalszej perspektywie celem jest doprowadzanie do obopólnego zadowolenia z prowadzonej terapii.

Na platformie internetowej, pod adresem: www.zdrowydialog.pl  zaprezentowane zostały scenki filmowe, pokazujące wybrane problemy w kontaktach lekarzy z pacjentem i podpowiadające praktyczne rozwiązania. Dzięki współpracy z Teatrem IMKA, w teatralnej konwencji „odgrywane” są sytuacje, często podczas mocno ograniczonego czasu wizyty pacjenta, niejednokrotnie przejaskrawione, pomijające elementy realnej terapii i zaleceń prawdziwych lekarzy. Aktorzy koncentrują się wyłącznie na komunikacji, próbując pokazać możliwe i dobre – zdaniem praktyków – rozwiązania. Taka forma „szkolenia”, kiedy lekarz, nie musi się skupiać na swoich kluczowych obowiązkach, a postawiony jest w roli widza, dostrzega znacznie więcej niż zwykle, zauważając „drugą stronę”, jej odczucia i problemy. Główne założenie programu „Zdrowy dialog”, czyli przyczynienie się do podniesienia stopnia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych, dzięki takiej formie uświadomienia mechanizmów i zachowań, pozwoli wypracować partnerską relację, aby lekarz stał się autorytetem i sprzymierzeńcem w walce z chorobą, a pacjent przejął odpowiedzialność za własne zdrowie i przebieg terapii.