Działania niepożądane

 
Jest dla nas bardzo ważne, aby pacjenci mieli pełne zaufanie do bezpieczeństwa naszych produktów.
Tak jak wszystkie firmy farmaceutyczne,  monitorujemy bezpieczeństwo naszych produktów przez nasz Zespół ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii, znany również, jako Zespół PhV.
​​​​​

Zespół PhV tworzą specjaliści, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie, identyfikowanie, analizowanie i raportowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa farmakoterapii.

Gdy lek jest wprowadzany na rynek, zarówno pacjenci, lekarze, inni pracownicy służby zdrowia oraz inni konsumenci mogą zgłaszać zdarzenia niepożądane i wszelkie obawy o swoje bezpieczeństwo podczas terapii. Mogą one być zgłaszane bezpośrednio do Teva lub do władz lokalnych.

Co to jest zdarzenie niepożądane?

Zdarzeniem niepożądanym może być dowolne, szkodliwe i niezamierzone działanie, związane ze stosowaniem leku.

Przykłady zdarzeń niepożądanych: bóle głowy, reakcje alergiczne, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, niewyraźne widzenie, bezsenność, zawroty głowy, drgawki lub udar mózgu.

Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłaszać naszemu zespołowi PhV.

Zgłoś zdarzenie niepożądane

Jak zgłosić zdarzenie niepożądane?

- Telefonicznie: +22 345 94 21

- Faxem: +22 345 93 01

- Listownie: Teva Polska, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

- Pocztą elektroniczną (e-mail): Safety.Poland@teva.pl

 

Pobierz, wypełnij i odeślij, mailem, bądź listownie FORMULARZ ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH >> 

Polityka Ochrony Prywatności przy zgłaszaniu działań niepożądanych >>