Społeczna odpowiedzialność biznesu Teva w Polsce

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w dzisiejszych czasach standard. Zrównoważone zarządzanie, które przy realizacji celów biznesowych, uwzględnia potrzeby społeczeństwa oraz kwestie ochrony środowiska, powinno leżeć u podstaw działania wszystkich przedsiębiorstw. Spójne podejście do działań biznesowych z jednoczesną wszechstronną odpowiedzialnością społeczną pozwala zdobyć zaufanie pacjentów i klientów, gwarantuje uzyskanie wysokiej efektywności oraz przekłada się na pełne zaangażowanie pracowników”. – Michał Nitka, Dyrektor Generalny na Europę Centralną i Środkowo – Wschodnią. ​​​

Teva w Polsce podejmuje szereg inicjatyw wspierających terapie naszych pacjentów oraz służących poprawie jakości ich życia. Przykładem może być: „Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Wątroby”, „Koalicja wczesnego wykrywania cukrzycy” czy też projekt „Call center – urologia”.

 

Wspieramy społeczności lokalne, promujemy profilaktykę zdrowotną oraz  realizujemy działania mające na celu ochronę środowiska.

 

Również nasi pracownicy pomagają pacjentom angażując się w inicjatywy lokalne takie jak: „Prezent naszpikowany dobrem” czy też  „Klub Honorowych Dawców Krwii”. Dodatkowo w ramach akcji „Teva Dzieciom – Baw się i zdrowiej”, pracownicy jako Dobroczyńcy Teva remontują szpitalne salki zabaw dla najmłodszych pacjentów.

 

Mecenat Kultury Teva

Teva swoim mecenatem obejmuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym na szczeblu zarówno lokalnym, jak i globalnym.


Na szczeblu krajowym firma objęła patronat nad Muzeum Farmacji w Krakowie, wielokrotnie wspierając prace prowadzone przez Muzeum Farmacji: m. in. współfinansując remont zabytkowych piwnic i renowacje wyposażenia zabytkowych aptek. 

 

Teva jest również mecenasem organizowanego przez Operę Krakowską Letniego Festiwalu Muzyki Operowej. Firma otrzymała nawet nagrodę VOX Opera - przyznawaną strategicznym partnerom.


Również w Krakowie, Teva współorganizowała wystawę z okazji 100-lecia istnienia dzielnicy Grzegórzki, w której siedzibę ma fabryka.


Ponadto, firma od lat angażuje się w patronat Charytatywnego Noworocznego Koncertu Aptekarzy.