Raport globalny 2016

Naszą misją jest poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi na całym świecie, na każdym etapie ich życia. Codziennie staramy się docierać do milionów ludzi dzięki naszym lekom i programom w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Dzięki różnym inicjatywom społecznym wierzymy, że możemy wzmocnić nasze społeczności, chronić nasze środowisko, a ostatecznie umożliwić naszym pacjentom lepsze życie.

 ​​​​​​

Teva co dwa lata publikuje raport dotyczący odpowiedzialności społecznej firmy. Zawiera on opis działań Teva w kluczowych kategoriach z obszaru CSR, ukazując jak duże zaangażowanie i jak wiele sił Teva włożyła w to, aby jeszcze lepiej wspierać naszych pacjentów, pracowników i środowisko. Raport obrazuje dotychczasowe osiągnięcia firmy w wyżej wymienionych kategoriach, odzwierciedlając nowe wyzwania, przed jakimi stoi Teva na drodze do pełnej realizacji swojej globalnej wizji CSR. Aby zapoznać się z całą treścią raportu otwórz: Raport globalny dot. społecznej odpowiedzialności biznesu Teva >> ;