Społeczna odpowiedzialność biznesu

 
Zrównoważone zarządzanie uwzględniające potrzeby społeczeństwa oraz kwestie ochrony środowiska leży u podstaw działania Teva.
 
Podejmując inicjatywy w obszarze odpowiedzialności społecznej firma koncentruje się na działaniach wspierających pacjentów w terapii oraz służących poprawie jakości ich życia. 
 

Nasi Pacjenci

Nasi Pacjenci

Kiedy ponad sto lat temu powstawała Teva, naszym celem było zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych leków po przystępnych cenach. Obecnie jesteśmy jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie, nasze oddanie i zobowiązanie wobec pacjentów pozostaje niezmienne.

Nasi Pracownicy

Nasi Pracownicy

Każdego dnia pracownicy Teva wnoszą swój wkład w poprawę stanu zdrowia setek milionów pacjentów na całym świecie. Pracownicy naszej firmy mają kluczowe znaczenie dla powodzenia misji Teva. Staramy się rekrutować osoby ambitne i kompetentne, budując kulturę profesjonalizmu Teva.
 

Nasza Etyka

Nasza Etyka

Kodeks etyki Teva zobowiązuje nas do wytwarzania bezpiecznych, wysokiej jakości produktów dla naszych pacjentów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać postanowień kodeksu – zobowiązanie takie podpisują przy zatrudnieniu w firmie, a następnie potwierdzają je co dwa lata.
 
 

Teva dba o środowisko

Teva dba o środowisko

Teva zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne, prowadząc działalność zgodnie z wszystkimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska i wspiera program "Global Compact" Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 

Nasze działania społeczne

Nasze działania społeczne

W trosce o to, co jest wartością najwyższą - czyli zdrowie, Teva podejmuje szereg inicjatyw społecznych, pomagając innym.