Nasze zaangażowanie społeczne

 
Każda z naszych akcji i inicjatyw ma na celu pomoc pacjentowi.
 
Staramy się, aby jak najlepiej wypełaniać misję Teva, przy okazji niosąc pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.  
 
Pracownicy Teva w Polsce pomagają społeczeństwu...

„Teva Dzieciom – Baw się i zdrowiej”

"TEVA Dzieciom – Baw się i zdrowiej" to projekt renowacji salek zabaw w szpitalach i na oddziałach dziecięcych, realizowany przy wsparciu ekspertów – architekta i psychologa. Pomysł na projekt został zgłoszony w ramach programu inicjatyw pracowniczych InicjaTEVA przez pięcioosobowy zespół, który opracował wstępne założenia akcji. Głównym celem inicjatywy jest pomoc najmłodszym pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia, poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy terapeutyczne i minimalizującego stres związany z pobytem w szpitalu miejsca zabaw dla dzieci. Projekt jest elementem szerszego programu inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach społecznego zaangażowania biznesu.

"Powrót do zdrowia wiąże się nie tylko z odpowiednim leczeniem, ale również, w dużej mierze zależy od nastawienia psychicznego pacjenta. U dzieci ogromną rolę odgrywa otoczenie i poczucie bezpieczeństwa. Czas spędzony na zabawie ma kluczową rolę w procesie rekonwalescencji małych pacjentów. Dlatego też, jestemy dumni, że możemy pomóc dzieciom w tym trudnym dla nich czasie pobytu w szpitalu. Jeśli nasze działania wywołają uśmiech na twarzy dzieci- będzie to dla nas ogromna satysfakcja" - Wiesława Jeżyńska, Dyrektor Działu ds. Kontaktów Zewnętrznych;

 
Aby dowiedzieć się więcej o akcji: "Teva Dzieciom- Baw się i zdrowiej", przejdź do informacji prasowych >>, bądź czytaj nasz podręcznik: "Dobre praktyki w obszarze projektowania szpitalnych salek zabaw >>.

"Tyle robi dla Ciebie, zrób coś dla niej"

Pod takim hasłem i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego Teva w Polsce zorganizowała Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Wątroby. Jego celem była edukacja społeczeństwa na temat wątroby i jej prawidłowego funkcjonowania w organizmie oraz propagowanie badań profilaktycznych. W ciągu prawie trzech tygodni specjalnie przygotowany na tę okazję bus medyczny odwiedził 15 miast. Około 2 600 pacjentów w trakcie akcji skorzystało z bezpłatnych badań ultrasonograficznych oraz konsultacji z lekarzem.

Często zapominamy lub nie wiemy, że wątroba jest jednym z najważniejszych narządów i odpowiada za kluczowe procesy metaboliczne w organizmie. Warto o tym mówić i przypominać. Celem projektu była edukacja społeczeństwa na temat wątroby i jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. To właśnie od niej uzależnionych jest ponad 5000 funkcji życiowych i ponad 500 procesów chemicznych, które zachodzą wewnątrz ludzkiego ciała. Funkcja tego narządu polega na odpowiednim przetwarzaniu każdej z substancji, która do niej trafi – zarówno tej pożytecznej, poprzez metabolizm m.in. białek, cukrów, tłuszczy, jak i szkodliwej m.in. oczyszczanie organizmu z toksycznych substancji, leków czy alkoholu. Jest magazynem substancji zapasowych dla naszego organizmu (glikogen), jak i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D i K. Wątroba jest największym laboratorium chemicznym ludzkiego ciała, przez które przepływa około jednego litra krwi na minutę.*

W dniach 14 października – 5 listopada 2013 roku „Hepabus” odwiedził: Augustów, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Włocławek, Płock, Piotrków Trybunalski, Lubin, Zieloną Górę, Krosno, Tarnów, Zamość, Ostrowiec Świętokrzyski, Opole i Chorzów, przemierzając 2400 km. W badaniu wzięły udział dokładnie 2587 osoby, z czego 1606 stanowiły kobiety, a 981 mężczyźni. Najwięcej, bo aż 266 osoby przebadano we Włocławku. Osoby chętne do przebadania swojej wątroby mogły skorzystać ze specjalistycznego badania ultrasonograficznego wątroby, które pozwala ocenić wielkość i strukturę narządu a także obraz dróg żółciowych. W wyniku przeprowadzonych badań ultrasonograficznych wątroby podczas akcji stwierdzono:

• Powiększenie wątroby u 13% kobiet i 25% mężczyzn

• Wzmożoną echogeniczność u 37% kobiet i 48% mężczyzn

• Zmiany ogniskowe u 11,6% pacjentów (300 osób)

*1) Eldra Pearl Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin, Claude A. Villee, Biologia, Wydawnictwo Multico, 2000 rok

"Prezent NaSZPIKowany dobrem"

Każdego dnia 10 osób w Polsce słyszy diagnozę: nowotwór krwi – białaczka. Aż 7 spośród nich musi szukać dawców szpiku kostnego spoza rodziny. Aż 7 spośród nich czeka na dar życia od obcych osób – być może od Nas. Szansa znalezienia dawcy wynosi 1:25 000!

Im więcej dawców tym większe prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego dla osoby cierpiącej na białaczkę. „Prezent naSZPIKowany dobrem” to akcja, którą Teva prowadzi wspólnie z Fundacją Urszuli Smok „Podaruj życie” , od 2010 roku.

Jej celami są: edukacja w zakresie chorób szpiku kostnego, a także pozyskanie jak największej liczby osób chętnych do ratowania życia chorych na białaczkę. Przeszczep szpiku kostnego jest dla takich pacjentów często jedyną szansą na życie. Taką szansę podarowało już prawie 300 pracowników naszej firmy, którzy dobrowolnie zgłosili się do polskiego rejestru dawców szpiku kostnego.

Teva nie tylko jest organizatorem tej akcji, ale także finansuje komplet badań niezbędnych do rejestracji w bazie dawców. Akcja ma charakter cykliczny i długofalowy – chcemy pomóc jak największej liczbie chorych na białaczkę.

Klub Honorowych Dawców Krwi

Krew traktowana w kategorii leku nie posiada substytutu. W związku z tym, od roku 2004, przy krakowskim zakładzie Teva działalność rozpoczął Klub Honorowych Dawców Krwi.

Do tej pory zorganizował on ponad 40 akcji, w których udział wzięli zarówno pracownicy firmy, członkowie ich rodziny oraz mieszkańcy Krakowa. W ciągu 10 lat oddano łącznie 700 litrów krwi. Dzięki naszej akcji pomogliśmy ponad 4500 pacjentom – ratując ich życie i zdrowie... Ponadto, na rzecz akcji przekazaliśmy wsparcie finansowe w wysokości blisko 100 tys. złotych.

"Zdrowy Dialog"

Niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich to problem na skalę europejską, który wg doniesień WHO dotyczy ponad połowy chorych. Na czele listy przyczyn tego zjawiska znajduje się nieprawidłowa komunikacja lekarz – pacjent.

Efekty nieprzestrzegania zaleceń medycznych mogą być przykre w skutkach. Dla przykładu: pacjenci, którzy przerywają, bądź modyfikują leczenie, unikają badań kontrolnych, lub przestają zażywać leki nie mogą liczyć na skuteczność prowadzonej terapii. W celu podniesienia efektywności komunikacji lekarz – pacjent firma Teva przygotowała program edukacyjny „Zdrowy dialog”, który wskazuje odpowiednie postawy i formy komunikacji między lekarzem, a pacjentem. Platforma uświadamia, jak ważne jest porozumienie obydwu stron w osiąganiu efektywnych rezultatów leczenia. W dalszej perspektywie celem jest doprowadzanie do obopólnego zadowolenia z prowadzonej terapii.

Na platformie internetowej, pod adresem: www.zdrowydialog.pl zaprezentowane zostały scenki filmowe, pokazujące wybrane problemy w kontaktach lekarzy z pacjentem i podpowiadające praktyczne rozwiązania. Dzięki współpracy z Teatrem IMKA, w teatralnej konwencji „odgrywane” są sytuacje, często podczas mocno ograniczonego czasu wizyty pacjenta, niejednokrotnie przejaskrawione, pomijające elementy realnej terapii i zaleceń prawdziwych lekarzy. Aktorzy koncentrują się wyłącznie na komunikacji, próbując pokazać możliwe i dobre – zdaniem praktyków – rozwiązania. Taka forma „szkolenia”, kiedy lekarz, nie musi się skupiać na swoich kluczowych obowiązkach, a postawiony jest w roli widza, dostrzega znacznie więcej niż zwykle, zauważając „drugą stronę”, jej odczucia i problemy. Główne założenie programu „Zdrowy dialog”, czyli przyczynienie się do podniesienia stopnia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych, dzięki takiej formie uświadomienia mechanizmów i zachowań, pozwoli wypracować partnerską relację, aby lekarz stał się autorytetem i sprzymierzeńcem w walce z chorobą, a pacjent przejął odpowiedzialność za własne zdrowie i przebieg terapii.