Nasza Etyka

 
 Kodeks etyki Teva zobowiązuje nas do wytwarzania bezpiecznych, wysokiej jakości produktów dla naszych pacjentów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 
Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać postanowień kodeksu – zobowiązanie takie podpisują przy zatrudnieniu w firmie, a następnie potwierdzają je co dwa lata.
 

Nasza Polityka Antykorupcyjna zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów zapobiegających korupcji i przekupstwu, mających zastosowanie do działalności prowadzonej przez nas na całym świecie. Aktualizujemy regularnie naszą politykę, aby zapewnić ścisłe przestrzeganie wszystkich wymagań wskazanych w ustawie o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) oraz innych przepisach antykorupcyjnych. Co dwa lata organizujemy szkolenia z zakresu polityki dla wybranych pracowników, a zespół wewnętrznych menadżerów ds. ryzyka i audytorów monitoruje zgodność z polityką.

Zarządzanie ryzykiem to proces o krytycznym znaczeniu dla powodzenia działalności każdej firmy farmaceutycznej. W Teva, zarządzanie ryzykiem to integralny element naszej kultury korporacyjnej, procesów podejmowania decyzji i struktury raportowania we wszystkich jednostkach biznesowych na całym świecie.

TEVA sygnatariuszem Kodeksu Etycznego EGA

EGA (European Generic and Biosimilar Medicines Association) to europejska organizacja zrzeszająca producentów leków generycznych i biopodobnych. W marcu tego roku EGA przyjęła Kodeksy Etyki, który ustanawia standardy wspópracy między przemysem a szeroko pojętym systemem sużby zdrowia.

Teva, jako członek krajowej organizacji producentów leków generycznych PZPPF, należącej do EGA, również przyjęła postanowienia Kodeksu. Z pełną treścią kodeksu EGA można się zapoznać na stronie: www.egagenerics.com/

TEVA sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości to dokument opracowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPiA). Za wdrażanie Kodeksu Przejrzystości w Polsce odpowiedzialny jest Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA). Firmy farmaceutyczne, będące stroną kodeksu (w Polsce to ponad 30 firm) zobowiązują się do publikacji informacji finansowych, wynikających ze współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Począwszy od 2016 r. sygnatariusze Kodeksu zaczną na swoich stronach internetowych publikować raporty roczne, zawierające informacje o wynagrodzeniach lub świadczeniach przekazanych w poprzednim roku konkretnym lekarzom lub organizacjom ochrony zdrowia, a także dane zagregowane dotyczące badań klinicznych. Publikacja danych indywidualnych lekarza musi zostać poprzedzona uzyskaniem jego zgody.
Bardziej szczegółowe informacje na temat Kodeksu Przejrzystości znajdują się na stronie www.infarma.pl